Támogatók
A projekt a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatásával valósul meg.

Régiófókusz

Projekt bemutatása betűméret betűméret

Projekt adatok

Projektcím: A regionális versenyképesség sikerfaktorai
Projektszám: KKC-2008-V-08-08-30
Támogatás forrása: Kis- és középvállalkozói célelőirányzat
A versenyképes vállalkozói tudás támogatása
Támogató: Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
Projekt összköltsége: 8.999.000 Ft
Támogatás összege: 7.199.000 Ft
Projekt időtartama: 2009. 01. 15 – 2009. 12. 15.

A regionális versenyképesség sikerfaktorai c. projekt alapvető célja a vállalkozói kultúra fejlesztése és a vállalkozói szellem erősítése képzések, rendezvények és tájékoztató kiadványok létrehozásával, lebonyolításával. A programok a résztvevők számára térítésmentesek. A képzés sikeres elvégzését követően a hallgatók oklevelet kapnak.

Előzmények

Kutatási eredményeink azt mutatják, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozások erőforrás potenciálja rendkívül alacsony, egyes szegmensekben nem reálisan mérik fel az igényeket, alacsony színvonalú a termékfejlesztés, rossz az üzleti stratégiájuk, hiányosak az ismereteik a finanszírozási lehetőségek területén, ezáltal gyenge a versenyképességük. A vállalkozások egy része egyáltalán nem ismeri fel a tudásbázis korszerűsítésének szükségességét, másik része nem képes vagy nem hajlandó azt megfizetni, vagy felismerik és megfizetnék, azonban nem jut idejük a szolgáltatást, képzést igénybe venni. Szükség van a korszerű vállalkozásfejlesztési ismeretek elsajátítására, hogy versenyképesek legyenek a (helyi) piacon.

A projekt célja:

Projektünk célja a vállalkozói szféra versenyképességének fokozása tudásbázisuk korszerűsítésének és a hálózati együttműködés lehetőségének megteremtése által.

A projekt három pilléren nyugvó szolgáltatással kíván a vállalkozások versenyképességén - tudásbázisuk fejlesztésén, korszerűsítésén keresztül – javítani.

A projekt megvalósítása a következő tevékenységeket foglalja magában:

1. E-learning felület megteremtésével olyan oktatási anyagot dolgoztunk ki, amely egy sikeres vállalatvezetés elengedhetetlen eleme. Az e-learning szolgáltatással az induló, rövid ideje működő, tapasztalatlan vállalkozások számára „iránytűt”, követendő utat jelent oktatási anyagunk. Célunk olyan oktatási anyag összeállítása volt, amely lefedi az üzletpolitika valamennyi területét, lehetőséget kínál a finanszírozási lehetőségek megismerésére. Az e-learning kiemelten hasznos oktatási forma a vállalkozások számára, hiszen az üzletemberek legértékesebb vagyona az idő; az e-learning felületen saját időbeosztásuknak és ritmusuknak megfelelően tudnak haladni az anyaggal.

A „Modern vállalkozásvezetési ismeretek” című tananyag moduljai a következő elemekből épülnek fel: gazdasági alapismeretek, finanszírozás és hitel, vállalkozások pénzügyei, marketingkommunikáció a kisvállalkozásban, vállalkozásjog, kontrolling és marketingkutatás, kisvállalkozás és üzleti tervezés, üzleti kommunikáció, minőségbiztosítási rendszerek, pályázatírás és projekt menedzsment. A tananyag minden egyes modulhoz tartalmaz egy ellenőrző tesztet, melynek segítségével a hallgatók önellenőrzést végezhetnek.

2. Speciális céltanfolyamok szervezésével olyan sikeresen működő vállalkozásoknak kívántunk „szárnyakat adni”, amelyek fejlődési potenciállal rendelkeznek, azonban a fent említett okok miatt nem tudtak korszerű ismeretekre szert tenni. Az elsajátítható ismeretek kiterjednek a modern vállalkozásvezetés kiemelt területeire.

 • Vertikális és horizontális együttműködési lehetőségek

 • Adó-, pénzügyi- és számviteli ismeretek

 • Üzleti kommunikáció

 • Innováció, K+F

 • Marketing ismeretek

 • Vállalkozásjog

 • Finanszírozás

 • Pályázatírás és projekt menedzsment

 • Környezetvédelem

 • Minőségbiztosítás

Tanfolyam helyszínek: Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár, Csorna, Szombathely, Sárvár, Körmend, Zalaegerszeg, Nagykanizsa és Keszthely.

3. Rendezvények – üzleti találkozók – szervezésével színhelyet kívánunk teremteni azoknak a vállalkozásoknak, amelyek felismerik a hálózatépítés jelentőségét, a benne rejlő lehetőségeket. A rendezvények a helyi gazdasági háló megteremtésének első lépései lehetnek, hálózati együttműködések motivációi, közösségi marketing megteremtésének lehetőségei. Rendezvényeink két részből tevődnek össze: alapvető cél a hálózatépítés lehetőségének megteremtése, amely minden helyszínen egységes elemként jelenik meg, kiegészítve a rendezvénynek helyt adó település, térség gazdasági irányvonalához illeszkedő tématerületről tartott előadásokkal.

Rendezvény helyszínek: Győr, Sopron, Vasegerszeg, Zalaegerszeg és Nagykanizsa.

Projektünk részét képezi továbbá egy off-line és egy digitális kiadvány (CD), valamint PR eszközök elkészítése. A kiadványok témaköre a vállalkozásfejlesztés köré összpontosul, a gazdasági élet egy-egy területe kerül bemutatásra.


Dokumentumtár:

 • céltanfolyamok oktatási anyaga

 • e-learning tanfolyam oktatási anyaga

 • rendezvényeken elhangzott előadások anyaga

 • off-line kiadvány

 • digitális kiadvány

lap teteje
Keresés
Regisztráció
Linkek
magyar v